Chuyên trang cập nhật tin tức

Bài viết 08/2016

Barbara Bel Geddes

Sự tinh xảo và tự tin đã giúp cô thành công trong mọi phi vụ… Cho đến khi cô gặp David Assmann – người phụ trách an ninh thì cô biết rằng mình đã gặp một đối thủ nặng ký