Chuyên trang cập nhật tin tức

Họ hàng gia tộc vấn đề không đơn giản – Phần 3

Đó là chưa nói đến mối quan hệ xã hội, nền nếp sinh hoạt theo truyền thống dân tộc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phẩm cách một con người. Thông thường, người ta vẫn trưởng thành bên quê hương bên nội, sống trong vòng tay người thân bên nội, nên xưa nay đa phần thiên hạ lấy họ bên nội cũng có cái lý của nó. Tất nhiên cũng có trường hợp con lấy theo họ mẹ, khi người mẹ - do một hoàn cảnh nào đó, không muốn cho con biết cha nó là ai. (Như trong tiểu thuyết “Thập giá giữa rừng sâu” của tôi – Nhà xuất bản Trẻ 2002 –nhân vật Thông mang họ mẹ, do người cha sau khi “ gieo giống” đã hèn nhát trốn chạy vì sợ ảnh hưởng tới uy tín của mình).
Xã hội ngày nay biến động nhiều, nhất là ở thành thị, một người con trưởng thành không nhất thiết phải gắn kết với bên nội, nên theo tôi, cách ghi “họ kép” là hợp lý hơn cả. (Dãy số “2, 4, 8, 16…” của ông Nguyễn Văn đưa ra tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng điều đó không phủ nhận là nó chỉ rõ một con người có liên hệ gia tộc với rất nhiều dòng họ. Có điều, họ tên một người không thể ghi quá dài!). Với quan niệm trên, có lẽ các bản lý lịch cũng nên thay đổi mục “quê quán” thành “quê cha” và “quê mẹ” thì đầy đủ và đúng đắn hơn.
Vấn đề quan niệm về họ tộc quả là điều đáng bàn. Thay đổi một nếp nghĩ quen thuộc đã bao đời là rất khó, nên thiết nghĩ cần phải tạo thành dư luận xã hội, không phải để mỗi người “đeo” vào trước cái tên của mình một chuỗi họ có liên hệ, mà để có một cái nhìn rộng rãi hơn về họ hàng thân thuộc, để ý thức rằng thể chất mỗi chúng ta và cả phẩm chất nữa không chỉ mang huyết thống dòng họ của bố mà còn là của mẹ, của bà nội, bà ngoại, cố nội, cố ngoại… nghĩa là có phần đóng góp của nhiều dòng họ khác. Từ đó, những tiêu cực và hiềm khích ganh tỵ giữa các dòng họ sẽ bị loại trừ và mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dòng họ để toàn thể xã hội cùng tiến bộ.
Nguyễn Khắc Phê – Kiến thức ngày nay – 576 - 2006
27/03/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *